Верховний суд роз’яснив, коли настає страховий випадок в справі про викрадення автомобіля

Верховний суд роз’яснив умови настання страхового випадку в справі про викрадення автомобіля.

Про це інформує Юрліга.

Відзначається, що позивач звернувся до суду з позовом до страхової компанії, в якому просив стягнути страхову виплату в зв’язку з настанням страхового випадку (викрадення автомобіля).

Позивач вказав, що повідомив відповідача про страховий випадок, проте останній відмовив у виплаті страхового відшкодування з ненаданням повного комплекту ключів від транспортного засобу.

Місцевий суд відмовив у задоволенні позову.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позивачем були порушені умови зберігання транспортного засобу, і тим, що останнім не був переданий страхової компанії повний комплект ключів від автомобіля, а тому відмова страховика є правомірним.

Апеляційний суд погодився з таким висновком, змінивши рішення місцевого суду в частині стягнення судового збору.

Однак колегія суддів Цивільного суду ВС частково задовольнила касаційну скаргу позивача. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду в частині вирішення позовних вимог про стягнення страхового відшкодування та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про страхування», страховий випадок – це подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити страхову виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. Яке саме подія визнається страховим випадком, має бути детально вказано в договорі страхування.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем у виплаті страхового відшкодування позивачу було відмовлено, оскільки останній повних – два комплекти ключів, від транспортного засобу страховику своєчасно не надав, в той же час, в разі викрадення одного комплекту ключів від транспортного засобу своєчасно – протягом трьох днів , страховика про це письмово не повідомив і зберігав транспортний засіб не в гаражі або на стоянці, як це передбачено умовами договору.

ВС вказав, що оскільки позивач в передбачений договором термін повідомив про настання страхового випадку, але не надав всі документи, що стосуються страхового випадку, суд апеляційної інстанції, встановивши, що позивач повідомив страхову компанію, що на момент подачі заяви відповідача у нього були відсутні ключі запалювання і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в зв’язку з тим, що вони були вилучені і залучені до матеріалів кримінального провадження, не перевірив, чи може бути зазначено підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування, за умови, що це не позбавило страховика можливості дізнатися, чи є це подія страховим випадком.

Апеляційний суд не перевірив твердження позивача про те, що вищевказаний автомобіль їм був придбаний у фізичної особи з одним комплектом ключів і саме такий автомобіль був застрахований страховиком, не звернув уваги на те, що пунктом 6.2.2. договору передбачено передачу «повного комплекту оригінальних ключів» і не вказано, скільки саме їх повинно бути, не перевірив висновок суду першої інстанції про обов’язкову наявність саме двох оригінальних ключів від транспортного засобу у страхувальника.

Крім того, суд апеляційної інстанції, вказуючи на обґрунтованість відмови страхової компанії щодо виплати страхового відшкодування з посиланням на неналежне зберігання транспортного засобу (не в гаражі або на стоянці), не звернув уваги на те, що автомобіль був викрадений в проміжок часу з 20:00 до 21:00, а відповідно до умов укладеного між сторонами договору (пункт 3.5) вказаний автомобіль не повинен зберігатися в такий проміжок часу на стоянці або в гаражі.

Джерело: