Українці, які отримали спадщину від померлих родичів-бізнесменів, повинні погасити їх податкові борги

У разі смерті фізичної особи-підприємця його податковий борг або грошові зобов’язання перекладаються на його спадкоємців, які отримали його майно. Суму поділяють серед них пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в Рівненській області.

Так, відповідно до пп. 37.3.2 Податкового кодексу підставами для припинення податкового обов’язку, крім її виконання, є, зокрема, смерть фізичної особи.

Згідно п. 99.1 ст. 99 цього Кодексу виконання грошових зобов’язань та / або погашення податкового боргу фізичної особи (в тому числі фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі його смерті або оголошення судом померлою здійснюється його спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості успадкованого майна та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Претензії спадкоємцям пред’являються контролюючими органами в порядку, встановленому цивільним законодавством України для пред’явлення претензій кредиторами спадкодавця.

Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання та / або податковий борг спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та / або податковим боргом спадкоємців. Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов’язання та / або податковий борг спадкодавців пеня не нараховується.

Пунктом 162.3 ст. 162 ПКУ встановлено, що в разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, є відносно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи (п. 97.4 ст. 97 ПКУ ).

У той же час податківці повідомили, що ПКУ не передбачає обов’язок подання спадкоємцями податкової звітності в разі смерті фізичної особи-підприємця.