У Мінсоцполітики пояснили, як будуть рахувати середньомісячний сумарний дохід сім’ї для соцвиплат

Мінсоцполітики затвердило методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг.

Відповідний наказ №419 від 16 червня 2020 року набрав чинності 14 липня, інформує Юрліга.

Методика встановлює порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; з встановленням диференційованої плати; за рахунок одержувача соціальних послуг або третіх осіб.

Хто входить до складу сім’ї одержувача соціальних послуг

До складу сім’ї одержувача соціальних послуг входять особи, які спільно з ним проживають, об’єднані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і об’єднані на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, що не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства.

Хто не враховується до складу сім’ї одержувача соціальних послуг

До складу сім’ї одержувача соціальних послуг не враховуються особи, які перебувають на повному державному утриманні; діти, щодо яких одержувач соціальних послуг був позбавлений батьківських прав; особи, правовий статус яких визначено законами «Про правовий статус осіб, зниклих без вести», «Про боротьбу з тероризмом», і непрацездатні особи.

При обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи в грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

Що входить до сукупного доходу сім’ї

До сукупного доходу сім’ї входять:

1) нарахована заробітна плата (суддівська винагорода; грошове забезпечення; інші виплати, отримані відповідно до трудового договору), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;

2) гонорари та інші виплати відповідно до цивільно-правовими договорами;

3) пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю та державна соціальна допомога на догляд;

4) доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, в тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних Державної податкової служби, її територіальних органів. При відсутності цих даних доходи фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою;

5) доходи від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів (роялті);

6) допомогу по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

7) доходи від здачі нерухомого та / або рухомого майна в найм або в оренду (на підставі довідок Державної податкової служби, її територіальних органів);

8) суми щомісячних страхових виплат, які виплачуються потерпілим на виробництві та особам, які мають на це право, відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

9) суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;

10) допомога по тимчасовій непрацездатності, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей одиноким матерям, частина державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується щомісяця;

11) доходи від продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна;

12) дивіденди, доходи від відчуження цінних паперів або корпоративних прав;

13) грошові активи (кошти, розміщені на депозитних рахунках (незалежно від дати їх відкриття));

14) доходи від розміщення депозитів;

15) виграші (призи) в лотерею або інші розіграші; призи (виграші) в грошовій формі, отримані за перемогу та / або участь в аматорських спортивних змаганнях; виграші в інших азартних іграх, не заборонених законодавством;

16) спадщину;

17) стипендія (крім соціальної);

18) інші доходи, що підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

Методикою також визначено особливості обліку окремих видів доходів (доходи, отримані в іноземній валюті; середньомісячний сукупний дохід членів сім’ї, що має фермерське господарство; доходи осіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, і т. П.). Серед іншого, визначено, що для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід, обчислений в таких розмірах мінімальної зарплати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

– однієї мінімальної зарплати – для платників єдиного податку першої групи;

– двох мінімальних зарплат – для платників єдиного податку другої групи;

– трьох мінімальних зарплат – для платників єдиного податку третьої групи.

При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, до уваги береться дохід, одержаний самозайнятою особою і дохід від здійснення підприємницької діяльності.

Що не враховується до сукупного доходу сім’ї одержувача соціальних послуг

До сукупного доходу сім’ї одержувача соціальних послуг не враховуються:

1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;

2) частину державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується одноразово; частина державної допомоги при усиновленні дитини, яка виплачується одноразово;

3) допомога на поховання, витрати на поховання та пов’язані з ним ритуальні послуги в разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

4) допомога, компенсація, винагорода і т. П., Які надаються відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності;

5) тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; пенсія по втраті годувальника; державну допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною; державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування; державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

6) житлова субсидія;

7) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

8) суми, які сплачуються підприємствами, установами і організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

9) допомога громадських та благодійних організацій;

10) одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

11) оплата праці членів виборчої комісії (в тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, в день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування;

12) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, дитячих новорічних подарунків;

13) одноразова натуральна допомога «пакет малюка»;

14) вартість послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;

15) щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

16) соціальні стипендії;

17) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений підпунктами 1 і 3 пункту 4 Методики (за умови документального підтвердження);

18) дохід від продажу об’єкта нерухомого майна, який був єдиним місцем проживання, за умови покупки іншого;

19) компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду;

20) вартість наданих соціальних послуг;

21) суми отриманих пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

22) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

23) одноразова допомога потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого) в результаті нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї проводиться структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської міста обласного значення, районної у місті ради, ради об’єднаної територіальної громади на підставі заяви , поданого відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, і відомостей, внесених в електронні інформаційні ресурси Державної податкової служби, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування.

При обчисленні середньомісячного сукупного доходу одержувача соціальних послуг виконуються наступні вимоги:

1) загальна сума сукупного доходу сім’ї одержувача соціальних послуг складається з суми всіх доходів кожного члена сім’ї, яка враховується для надання соціальних послуг, визначених на підставі наданих документів (або отриманих шляхом обміну інформацією) за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг , якщо інше не передбачено законодавством;

2) до сукупного доходу сім’ї враховуються як регулярні щомісячні доходи в грошовій формі членів сім’ї, так і нерегулярні доходи;

3) середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюється шляхом ділення загальної суми сукупного доходу сім’ї за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, на 6, якщо інше не передбачено законодавством;

4) середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.

Джерело: