Секретар Сумської єпархії здобуде ступінь доктора філософії

Днями в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка пройшло засідання спеціалізованої вченої ради, на якій відбувся захист дисертаційного дослідження на тему «Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини». Роботу виконав секретар Сумської єпархії протоієрей Георгій Тарабан під науковим керівництвом завідувачки кафедри педагогіки доктора педагогічних наук професора Аліни Сбруєвої.

За висновками всебічного розгляду роботи, що відбувся у ході публічного захисту, спеціалізована вчена рада вирішила, що дисертаційна робота відповідає встановленим нормативним вимогам, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Джерело: