Підприємці з Сум зможуть отримати фінансову допомогу з бюджету

Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради оголошує про проведення конкурсу на надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету м. Суми відповідно до Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6109-МР.

Кошти, виділені на відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва, спрямовуються на часткову компенсацію суми, фактично витраченої суб’єктами малого і середнього підприємництва на сплату відсотків за користування коротко- і середньостроковими кредитами, що надані банками на реалізацію бізнес-планів суб’єктів малого і середнього підприємництва, під відсоткову ставку не більше ніж 30 % річних, за умови доведеної успішної реалізації бізнес-плану або його частини.

Право на отримання відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва мають суб’єкти малого і середнього підприємництва, які зареєстровані як суб’єкти господарювання в м. Суми та здійснюють діяльність на території м. Суми.

До участі у конкурсному відборі не допускаються суб’єкти малого і середнього підприємництва, які:

— є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

— є нерезидентами України;

— здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

— здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

— визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

— перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

— подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки;

— мають заборгованість перед бюджетами, державними цільовими фондами, працівниками з виплати заробітної плати;

— отримували державну підтримку з порушенням умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

— отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився;

— здійснюють діяльність, що суперечить чинному законодавству;

— є членами Конкурсної комісії, або близькими особами членів Конкурсної комісії в розумінні термінів відповідно до статті 1 розділу І Закону України «Про запобігання корупції».

Перелік документів, які суб’єкти малого і середнього підприємництва або уповноважені ними у встановленому чинним законодавством порядку особи, які бажають взяти участь у конкурсі (надалі – Претендент), подають до

Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради:

— заява на участь у конкурсі відповідно до додатку;

— відомості про всю державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету. Відлік трирічного періоду для незначної державної допомоги розпочинається з 02.08.2017 – дати набрання чинності у повному обсязі Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

— лист-гарантія (у формі довідки), що на нього не поширюється обмеження у допуску до конкурсу, визначені у підпункті 1.4 пункту 1 Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми;

— бізнес-план, завірений підписом керівника підприємства або особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);

— звіт про реалізацію бізнес-плану (про хід реалізації), завірений підписом керівника підприємства або ж особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);

— завірена Претендентом копія кредитного договору;

— завірена банком інформація про фактичну суму сплати основної суми боргу та відсотків за користування кредитом з початку бюджетного періоду по дату оголошення про проведення конкурсу включно;

— завірена Претендентом копія статуту для юридичних осіб;

— копія паспорту та ідентифікаційного коду – для фізичної особи-підприємця, копія паспорту та документу, що підтверджує повноваження керівника – для юридичної особи;

— витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

— податкова звітність за минулий рік та попередній звітний період;

— завірені Претендентом копії документів фінансової звітності за минулий рік відповідно до системи оподаткування (форми № 1 «Баланс» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» або податкової декларації для фізичних-осіб підприємців);

— завірені Претендентом копії Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою № 1 ДФ за два останні календарні роки з підтвердженням його подання до територіального органу ДФСУ.

Документи приймаються Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради протягом 30-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті Сумської міської ради, тобто з 01 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року включно за адресою: м. Суми, вул. Садова, 33, каб. 34. Телефон для довідок: 700-139.

Детальна інформація за посиланням: https://go-gl.com/m1Uo

Додаток (заява) або Переглянути не завантажуючи

Джерело: