Органи місцевого самоврядування мають розробити історико-архітектурні опорні плани

За дорученням голови облдержадміністрації Романа ГРИЩЕНКА, до розробки історико-культурних опорних планів повинні долучитися профільні фахівці обласного Департаменту архітектури та містобудування.

Задля збереження історичних культурних пам’яток на території області, органи місцевого самоврядування мають розробити історико-культурні опорні плани. Наявність відповідної документації – це не тільки головна частина стратегії розвитку територій, а й підґрунтя для розробки нових туристичних маршрутів та залучення інвестицій.

Збереження культурної спадщини є надзвичайно важливим елементом розвитку культури держави і кожного регіону окремо. Серед багатьох питань цього напрямку роботи особливу увагу слід приділити збереженню історичного ареалу та кожного з об’єктів культурної спадщини, що знаходяться в межах конкретних територіальних громад нашої області.

Наразі це питання особливо гостро стоїть у Путивлі, Охтирці, Кролевці та в окремих селищах Сумщини, де взагалі відсутні історико-архітектурні опорні плани. Це негативно впливає не тільки на збереження культурних цінностей, а й унеможливлює актуалізацію генпланів територій.

Кожна стратегія розвитку територій має покращувати інвестиційний клімат в громаді. Однак, у разі відсутності генерального плану на території громади неможливо навіть щось побудувати, не говорячи вже про залучення інвестицій.

Тому, за дорученням голови облдержадміністрації Романа ГРИЩЕНКА, до розробки історико-культурних опорних планів повинні долучитися профільні фахівці обласного Департаменту архітектури та містобудування. Наявність цієї документації сприятиме прогнозованому та сталому розвитку територій та дозволить прокласти нові туристичні маршрути.

Довідково. Нормами чинного українського законодавства передбачена обов’язкова розробка органами місцевого самоврядування  історико-архітектурних опорних планів, де зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини. Історико-архітектурний опорний план – це науково-проектна документація, що розробляється у рамках генеральних планів населених місць і де відображається інформація про: нерухомі об’єкти культурної спадщини населеного пункту, пов’язану з ними історичну забудову (значні й рядові історичні будівлі); землі історико-культурного призначення; місця втрачених будинків, споруд, оборонних укріплень, що мали важливе історичне або містобудівне значення;  дисгармонійні будівлі та споруди; пам’ятки природи, природні заповідники, цінні природні ландшафти; межі історичних ареалів населеного місця; межі зон охорони пам’яток культурної спадщини, що є діючими на час складання історико-архітектурного опорного плану (за наявності затверджених у попередні часи зон охорони).

Джерело: