Міністерство освіти та науки України затвердило присвоєння вчених звань науковцям СНАУ

Атестаційна комісія Міністерства освіти та науки України підтвердила досягнення науковців Сумського національного аграрного університету. Так, Наказом № 1188 від 24 вересня:

присуджено вчені звання 3 професорам та 9 доцентам (звання професора: Нагорна Людмила Володимирівна, Назаренко Олександр Володимирович, Повод Микола Григорович; звання доцента: Геліх Анна Олександрівна, Губіна Оксана Юріївна, Ільченко Володимир Олександрович, Ладика Юрій Володимирович, Мікуліна Марина Олександрівна, Могильна Марина Миколаївна, Швець Ольга Григорівна, Радченко Олег Володимирович, Самілик Марина Михайлівна).

затверджені рішення спеціалізованих рад по присудженню наукових ступенів 1 доктору та 5 кандидатам наук;

затверджено рішення по присудженню наукового ступеня кандидата ветеринарних наук одному іноземному аспіранту;

підтверджено фаховість за категорією Б 5 науковим виданням (17 спеціальностей).

Джерело: