Краснопільська селищна ради через суд розірвала договір оренди та повернула кошти за будівельні матеріали

До Господарського суду Сумської області з позовом звернулась Краснопільська селищна рада до відповідача ТОВ «БК «Хом-Сторі» про розірвання договору відповідального зберігання та повернення майна.

У 2018 році між сторонами було укладено договір про закупівлю робіт, замовник доручав, а підрядник зобов’язувався згідно із проектно-кошторисної документацією та умовами договору виконати роботи по об’єкту: реконструкція Чернеччинського сільського клубу по вул. Заводська, 1а в с. Чернеччина Краснопільського району Сумської області Договором передбачено, що загальна вартість робіт, погоджена за договірною ціною складає 2 958 047 грн. 33 коп., у тому числі ПДВ 20 % — 493 007 грн. 89 коп.

У межах виконання умов договору підряду 17 грудня 2018 р. між позивачем та відповідачем було укладено договір відповідального зберігання згідно з яким позивач передавав, а відповідач приймав на відповідальне зберігання протягом строку дії договору матеріали, загальною вартістю 559 тис. грн. У подальшому, територіальним управлінням Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях було проведено аудит ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету та встановлена неефективність витрачання цих коштів позивачем, оскільки відповідач протягом 2019 року не виконав жодних робіт, запланованих за умовами договору. Тому позивачем було направлено відповідачу претензію, у якій він вимагав надати позивачу будівельний матеріал (або повернути до бюджету позивача кошти в розмірі 212,8 тис. грн.

Позивач зазначає, що згідно з актом обстеження виявлено факт відсутності деяких матеріалів.

Всього не повернуто позивачу відповідачем матеріалів на суму 160879,47 грн. з урахуванням ПДВ (вартість згідно акту виконаних робіт).

Беручи до уваги те, що станом на день розгляду справи підрядні роботи щодо виконання умов договору відповідачем не проводились, тобто фактично він відмовився від виконання взятих на себе обов’язків в односторонньому порядку, а також не повернув позивачу майно, отримане на відповідальне зберігання.

Судом встановлено, що на вимоги позивача про повернення майна, переданого на відповідальне зберігання за договором зберігання, відповідач не реагував і до цього часу майно не повернув, що є істотним порушенням умов договору відповідального зберігання.

Були досліджені всі документи, які надані сторонами по справі, аргументи сторін та надана їм правова оцінка. Стосовно інших доводів сторін, які детально не зазначені в рішенні, то вони не підлягають врахуванню, оскільки суперечать встановленим судом фактичним обставинам справи та не стосуються предмета доказування у цій справі. Суд вирішив позовні вимоги задовольнити.

Джерело: